Bos
Het bos van de Biesterije is begin twintigste eeuw aangeplant op arme grond waarop alleen heide en jeneverbes uit zichzelf wilden groeien. In de eerste decennia was er onder de dicht op elkaar geplante dennen weinig kans voor andere plantensoorten.  
Inmiddels is het bos veel lichter en gevarieerder geworden en heeft het  een redelijk vruchtbare toplaag. De soortenrijkdom neemt hierdoor gestaag toe. Meer over het bos

Heide
De restanten van de heide en jeneverbes daarentegen hebben het moeilijk. Met de zure regen van de late twintigste eeuw kwamen veel voedingsstoffen in de bodem, waardoor gras de overhand nam. De jeneversbes verjongt al tientallen jaren nauwelijks doordat konijnen de zaailingen begrazen. Meer over de heide

Paddestoelen
Welmoed Blijdenstein heeft in de jaren 1995-2007 een fotoalbum aangelegd van paddestoelen die op de Biesterije voorkomen. Bekijk het fotoalbum