Dieren
In bos en hei van de Biesterije leven (van grote naar kleine zoogdieren) reeën, vossen, hazen, konijnen, eekhoorns en bosmuizen. Sinds de opening van ecoduct De Rille in 2002 is het aantal reeën sterk toegenomen. Vossen leven in een veel groter territorium: voor hen is dit bos slechts een deel van hun leefgebied.

Van de overige dieren die in het bos wonen verdient de zwarte specht bijzondere vermelding, aangezien deze in Nederland zeldzaam is.