het Wakelveldje

Vroegere tijden
In de negentiende eeuw werd het stadje Rijssen omringd door uitgestrekte heidevelden. Daarvan is nu niet veel meer over. Een groot stuk heide is nog te vinden net onder de A1 nabij Markelo (het Elsenerveld en de Friezerberg). In het Hollands Schwarzwald zijn kleine stukjes heide bewaard gebleven nabij hotel de Rijsserberg.

Het Wakelveldje
Ook op de Biesterije is nog een stuk heide met jeneverbesstruiken te vinden: het Wakelveldje. Het behoort tot de rijkste in zijn soort. 
Wakel of wakkel is de Twentse naam voor de jeneverbesstruik. De jeneverbes maakt van eenvoudige uit graan gemaakte alcohol het smakelijke drankje jenever. Enkele van de wakels zijn meer dan honderd jaar oud. Meer over de jeneversbes.

Plaggen
In de periode 1990-2007 is de toplaag van gras in drie fasen geplagd, met subsidie van het rijk. Hierdoor is de heide (op de foto in paars) weer teruggekomen. Doordat er minder verzuring optreedt dan in de 20e eeuw is er nu nauwelijks nog sprake van oprukkend gras.