Intieme menging


We bevorderen intieme menging ook door kleine kapgaten te maken (kleine groepjes bomen uitkappen). Ieder plekje in en rond dat kapgat heeft een andere hoeveelheid licht en wind en komt op een ander moment van de dag in de zon. Daardoor is op elk plekje een andere boomsoort in het voordeel.


Meer weten

Waarom we soms toch kleine kapgaten maken

Er zijn economische en ecologische redenen om soms bomen in groepjes te kappen en niet alleen individuele bomen her en der uit te kappen. De economische reden is dat de nieuwe bomen die in het kapgat opgroeien dicht op elkaar staan en allemaal dezelfde leeftijd en lengte hebben. Daardoor groeien ze aanvankelijk snel omhoog en verliezen ze makkelijk hun zijtakken. Dat is het basisrecept voor recht, foutvrij hout, waar zagerijen de beste prijs voor betalen.

Een ecologische reden is dat een kapgat nieuwe kansen geeft aan boomsoorten die anders geleidelijk zouden uitsterven. Soorten zoals grove den, berk, lariks en robinia zijn pioniers, die veel licht nodig hebben. In een bos waar alleen losse bomen worden uitgekapt is het voor deze soorten continu te donker. Kleine kapgaten creëren op kleine schaal een menging van pioniers en andere, meer schaduwminnende soorten.