Over ons

Historie - Missie - Contact

Historie

Biesterije is de naam voor de oostflank van de Rijsserberg. De stam 'biester' duidt op een gebied dat buiten de bewoonde wereld viel. 

Vóór de komst van de mens groeide hier een mengsel van bos, struiken en grasland. Na eeuwen van overbegrazing was er rond 1900 voornamelijk heide over. 

Textielfabriek Ter Horst & Co kocht de grond rond 1900 en plantte er bos. De grond kwam in handen bij één tak van de familie en in 1927 werd een zomerhuisje gebouwd.

Meer historie
Missie

Onze missie voor de Biesterije is:

De natuur behouden en geleidelijk verrijken

Een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie 

Het natuurschoon delen met bezoekers 

Een sluitende begroting

-

Meer over onze missie

Contact

Wij beheren het bos in onze vrije tijd. Vragen en andere berichten per email zijn welkom op beheer@debiesterije.nl.

NB: wij reageren soms langzaam. Dit komt omdat er nu eenmaal niet elke dag of week vrije tijd over is voor de Biesterije.