Hout

Onze bomen maken hout en wij verkopen daar een deel van. We beperken de schade door oogst en we willen hout kweken voor duurzame toepassingen.

Wat doen we?
FSC-gecertificeerd 

Ons bosbeheer en onze houtoogst hebben sinds de jaren 1990 het keurmerk Duurzaam bosbeheer van FSC. 

FSC Nederland legt de focus op verantwoord beheer: de eigenaar moet zelf duidelijke doelen stellen die passen bij het bos. En die normen naleven.

Een aantal concrete normen die FSC in alle gevallen verplicht stelt:

Naar de FSC-normen (website FSC)

Wat doen we?
Meer dan FSC

Op een aantal punten beheren wij ons bos met een praktijk die  boven de minimum-eisen van FSC uit gaat.

Dat geldt bijvoorbeeld voor:

De Bosgroep Noord-Oost Nederland organiseert voor ons de houtoogst en de aanplant. Zij zorgen ervoor dat onze doelen worden omgezet in daden.

Naar de website van de Bosgroep

Wat willen we?
Bouwhout kweken

De bouwsector begint nu aarzelend aan een transitie naar bouwen met meer hout. Daarmee leg je CO2 langdurig vast. Beter dan een boom die in het bos sterft en verteert.

De houtbouw gebruikt vooral CLT, een soort multiplex. Het meeste hout dat wij oogsten is daarvoor geschikt. Daarnaast is en blijft er vraag naar hoogwaardig zaaghout: balken en planken.

Wij willen meer hoogwaardig hout produceren: recht en takvrij. Dat vraagt om meer aandacht voor snoei en misschien zelfs om bemesting.

Meer over snoeien van bomen

Hoe doen we het?
Eens in de 5-7 jaar oogst

Een houtoogst doen we eens in de vijf tot zeven jaar.  Soms ook tussendoor als er door storm veel bomen zijn omgewaaid. Welke bomen er worden geoogst is heel bepalend voor de ontwikkeling van het bos.

Verspreid over het bos staan kleine aantallen toekomstbomen. Die moeten uitgroeien tot grote, rechte, dikke stammen.  Dat kan alleen met een grote brede kroon, dus hebben ze ruimte nodig om te groeien.

Bij elke oogst geven we de toekomstbomen een klein stukje extra ruimte, door een naburige boom om te zagen. Dit heet vrijstellen.  De toekomstboom oogsten we pas als hij groot en dik is geworden.

Op plekken waar bomen te dicht op elkaar groeien halen we ook exemplaren weg. Daardoor groeien de achterblijvers steviger en sneller. Bij het dunnen letten we erop dat de achterblijvende bomen zo gemengd mogelijk zijn.  

Meer over hoe we bomen selecteren voor de houtoogst


Hoe doen we het?
Nutriënten in het bos houden

In sommige bossen worden niet alleen de boomstammen, maar ook de rest van de boom geoogst. Dit 'tak- en tophout' wordt vaak gesnipperd en verkocht als biomassa. Stookhout dus.

Houtstook veroorzaakt fijnstof en CO2 die 60-80 jaar in de lucht blijft hangen. Precies de periode waarin ons klimaat uit het lood dreigt te slaan. Daarom laten wij het tak- en tophout liggen.

Tak- en tophout geven bovendien jarenlang nutriënten af voor de volgende generatie bomen. Daarom laten we het precies daar achter waar het van de boomstam wordt afgezaagd.

Op dit moment gaat de boomschors nog met de stammen mee naar de zagerij. Dat is zonde, want de schors bevat relatief veel nutriënten.  Dat willen we in de toekomst veranderen.

Meer over ontschorsen

Meer weten

In 2015 toch 2 hectare kaal gekapt

In 2015 hebben we met een grondruil 2 hectare naaldbos verworven. Door onvakkundig inplanten waren de grove dennen (aangeplant circa 1985) sterk krom gegroeid. Daarmee was het hout bijna waardeloos en liepen de bomen bij elke storm risico om kapot te waaien. Op dit perceel hebben we met klepelen en plantgeulen een succesvolle verjonging gerealiseerd met een mengsel van soorten.

Maar ook elders in het bos hebben we in 2015 grotere stukken laten kappen. Dit komt omdat we het oogstplan niet goed hebben getoetst aan onze uitgangspunten.