de BiesterijeĀ 

Een landgoed van 46 hectare bos en 2 hectare heide, nabij Rijssen (Overijssel). Wij beheren ons bos met de natuur voorop, maar we oogsten ook hout. Af en toe zetten we een stap extra, als proeftuin voor duurzame bosbouw, natuurherstel en klimaatadaptatie.

We sturen op een rijkere bosbodem die meer leven bevat, meer koolstof vastlegt en beter hout oplevert.

Meer over de bodem

We vergroten de biodiversiteit in ons bos. In het bijzonder de diversiteit van boomsoorten.

Meer over diversiteit

We willen dat ons hout vooral wordt gebruikt voor duurzame toepassingen, zoals de bouw.

Meer over hout